Milieuprofiel

Geplaatst op door

logo-ac8b5571649bc615df0289df7efa8a95Fietsbrug-website2-1455630895Nieuwe versie van de CUR-Ontwerptool Groen Beton

Het milieuprofiel bepalen van betonmortel en betonproducten kan met de nieuwe versie van CUR-Ontwerptool. Betoncentrale Wessel kan voor u het milieuprofiel bij het ontwerpen van mengselsamenstellingen en de verwerking ervan tot betonmortel en betonproducten bepalen.

Tool voor het optimaliseren van milieuprofiel beton

De cement- en betonsector heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het tot stand komen van deze nieuwe versie. De CUR-ontwerptool zelf bevat een handleiding die de gebruiker stap voor stap via diverse schermen begeleidt bij het invullen van de tool met specifieke gegevens, zoals mengselontwerp, transport, (constructief) ontwerp en uitvoering. Factoren die in belangrijke mate bijdragen aan het milieuprofiel worden zo zichtbaar. Vervolgens kunnen alternatieven worden bepaald en doorgerekend. Op die manier kan een milieuprofiel van een specifiek betonmengsel of -product worden geoptimaliseerd.

Resultaten vergelijken

Wie met deze web based tool een milieuprofiel voor betonmortel of een betonproduct heeft bepaald, kan vervolgens verschillende resultaten met elkaar vergelijken en automatisch rapporten genereren. Gebruikers kunnen hun resultaten laten valideren door een extern reviewbureau. Deze validatie wordt door opdrachtgevers steeds vaker vereist als onderdeel bij inschrijvingen voor projecten. Indien nodig of gewenst kan de gebruiker de met de CUR-Ontwerptool berekende resultaten, na verificatie, laten opnemen in de Nationale Milieudatabase.

Rekenregels CUR-ontwerptool 

De tool, ontwikkeld door SGS INTRON, volgt de levenscyclusanalyse (LCA) benadering. Hij is gebaseerd op de eisen en richtlijnen uit de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW Werken, het SBK toetsingsprotocol, gegevens uit de Nationale Milieudatabase en natuurlijk basis LCA normen zoals NEN-EN 15804, ISO 14040 en ISO 14044. De CUR-Ontwerptool is beoordeeld en goedgekeurd door IVAM.

Betonbewust
CO2-emissie