Consensor

Geplaatst op door

ConSensor 2.0

De nieuwe standaard in betonsterktemeting.
Betoncentrale Wessel kan de druksterkte op u bouwe monitoren.
(Veelvuldig toegepast o.a. bij het project
De Marktwand in Epe)

Gewogen rijpheid en geleidbaarheid, werkt volledig automatisch en de meetgegevens zijn overal en altijd beschikbaar via internet en SMS.

Efficiënter, eenvoudiger en goedkoper
Het systeem is eenvoudig: De sensor meet de temperatuur en geleidbaarheid waarna die gegevens worden opgeslagen in de DataBox. In de DataBox zit een GSM die regelmatig de meetgegevens via GPRS naar een centrale server stuurt. Op die server draait software die met die gegevens en met de door de gebruiker ingevoerde projectgegevens, de sterkte op dat moment berekent en uiteraard alles netjes opslaat. Met een druk op de knop komt er een projectrapportage uit, die kan worden afgedrukt of digitaal opgeslagen en verstuurd. De meetgegevens kunnen ook worden opgehaald als Excel sheet of als XML bestand voor verdere verwerking. En als er geen internet is in de bouwkeet? Geen nood: de server kan ook een SMS versturen naar de uitvoerder of andere betrokkenen, als bijvoorbeeld een vooraf bepaalde sterkte is bereikt, of er kan een SMS worden verstuurd op bepaalde tijden met de sterkte op dat moment. Het systeem berekent de sterkte op twee manieren: met de bekende gewogen rijpheid methode en met de geleidbaarheid methode. Op die manier heeft u optimale zekerheid over de actuele sterkte.
Zo eenvoudig werkt het:
Voor meer informatie neem contact op met de betontechnoloog van Betoncentrale Wessel.

thumbnail.php

thumbnail.php-2