Bermbeton Barneveld

Geplaatst op door

Meer bermbeton voor de gemeente Barneveld

Bermbeton is een ideale oplossing voor verbreding van wegen en verhoging van de verkeersveiligheid. De gemeente Barneveld voorzag in 2012 al vijf wegen van bermbeton. De komende periode worden er meer wegen voorzien van bermbeton omdat de kwaliteit van de huidige half verharde verharding niet voldoet.

Beton_Nieuws_Bermbeton_VOBN

Waar het kan laat de gemeente Barneveld ribbels aanbrengen in de bovenzijde van het berm beton. Automobilisten krijgen hierdoor automatisch een signaal op het moment dat ze de rand van de weg naderen. Als woningen dicht bij de weg staan, laat de gemeente de ribbels achterwege om geluidshinder voor bewoners te voorkomen. Foto: VOBN

Half verharde oplossingen voldoen niet

Via omroep Nijkerk laat Wethouder Van Daalen weten dat de Barnseweg in Barneveld, voor het deel buiten de bebouwde kom, de komende periode wordt voorzien van bermbeton. Dat is het resultaat van een gesprek tussen de gemeente Barneveld en de leverancier van de huidige gebonden halfverharding langs de Barnseweg. De kwaliteit van deze bermverharding laat de laatste tijd te wensen over. Ook na een herstelreparatie bleek er nog te veel steenslag los te blijven liggen. Voor de Barnseweg werd in eerste instantie gekozen om de bermen te verbeteren met een gebonden halfverharding. Na het aanbrengen daarvan ging het in eerste instantie goed, maar in het voorjaar en najaar ontstonden problemen met de binding van het materiaal waardoor steenslag los kwam te liggen.

Bermbeton is een eenvoudige, duurzame oplossing

Sinds 2010 past de gemeente Barneveld bermbeton toe. Het betreft relatief oude wegen in het buitengebied die voor het huidige verkeer te smal zijn. De gemeente constateert dat langs deze wegen bermen kapot worden gereden. Zeker na een periode met veel neerslag kan dat tot gevaarlijke verkeerssituaties leiden. Bermbeton is een eenvoudige en duurzame oplossing om wegen te verbreden. Daarnaast beschermt bermbeton de asfaltrand van de weg zodat de weg in zijn geheel langer mee gaat. Bermbeton heeft daarnaast als voordeel dat het oppervlak intact blijft en er geen kuilen en plassen ontstaan. De wegrand blijft hierdoor altijd goed berijdbaar.