Geplaatst op door

Logo125Gorinchem, november 2015

Beleidsverklaring

Betoncentrale Wessel B.V. behoort tot het kleinbedrijf dat actief is in het leveren van betonmortel. Aan veel verschillende opdrachtgevers leveren wij beton in de regio. Door deze regionale en lokale aanwezigheid zijn we maatschappelijk betrokken bij onze omgeving. Daarom zullen wij onze productielocatie milieutechnisch verantwoord beheren en dragen wij bij aan een schone werkplek.

Betoncentrale Wessel B.V. wil zich klantgericht opstellen en wil graag duurzame relaties opbouwen. Daarom stellen wij ons als doel, verspilling te voorkomen, een efficiënte levering en een prettige werksituatie te creëren.

Veiligheid

We werken veilig of we werken niet, is ons uitgangspunt.

De veiligheid, gezondheid en het welzijn van alle mensen, zowel binnen de organisatie als buiten de organisatie, staan voorop. Het belangrijkste doel daarbij is het voorkomen van (bijna)ongevallen en incidenten. Om dit te voorkomen maken we gebruik van de branche Arbocatalogus, passen we een actuele Risico-inventarisatie en Evaluatie toe en stellen we alle benodigde PBM’s ter beschikking.

Uiteraard proberen we bij de bron de maatregelen zoveel mogelijk te nemen. Op langere termijn zullen we effecten sorteren omtrent het “duurzaam ouder worden”

Kwaliteit

Klantgerichtheid, samenwerking en het voorkomen van verspilling staan in onze dagelijkse werkzaamheden voorop. Wat vinden onze opdrachtgevers, eindverbruikers en collega’s belangrijk.? Hoe kunnen we ons optimaal voorbereiden en ons werk in een keer goed doen? Daarnaast hanteren wij een Kwaliteitshandboek voor het maken en leveren van de betonmortel. Dit document wordt als leidend beschouwd.

Duurzaamheid

Duurzaamheid houdt voor ons in het beperken van negatieve invloed van onze activiteiten en producten op het milieu. Dit vertalen wij in maatregelen ter voorkoming van vervuilingen, het optimaal (her)gebruiken van grondstoffen en materialen, het beperken van energiegebruik, en het beperken van restafval. Daarnaast trachtten wij de CO2 uitstoot ten gevolge van onze activiteiten te verminderen met 2% per jaar. Zie onze branchemeetlat.

J.W.J. van der Velden,                                                                    Datum: 1 januari 2016
Directie Betoncentrale Wessel B.V.                                                Geldig tot: 31 december 2018