Beton Bestellen

Geplaatst op door

Voor al uw vragen en bestellingen bel met de planning Tel. 0342-425111
Wie heb ik aan de lijn?

stuur een e-mail

De kwaliteit en duurzaamheid van beton wordt bepaald door de juiste samenstelling van de betonmortel en een goede verwerking daarvan. Bij het bestellen van betonspecie is het daarom belangrijk dat u duidelijk maakt aan welke eisen de betonspecie bij aflevering en na verharding moet voldoen. Om de kwaliteit te waarborgen raden wij aan te werken met een controlelijst waarin het volgende aan de orde komt:

 • sterktewaarde
 • milieuklasse
 • consistentiegebied
 • cementsoort en -klasse (hoogovencement, portland- of portlandvliegascement)
 • aard van de constructie (gewapend, ongewapend, voorgespannen beton)
 • betonsoort (licht, normaal of zwaar beton)
 • toeslagmateriaal
 • soort hulpstof (plastificeerder, vertrager, versneller, en dergelijke)
 • grootste korrelafmeting (maximale diameter 32 of 16 millimeter)
 • bijzondere eigenschappen – eventuele toepassing betongranulaat
 • stortwijze (pomp, kraan, glijgoot, stortkoker, kubel)
 • stortsnelheid
 • datum
 • starttijd van de stort
 • afleveradres