Beton soorten

Geplaatst op door
Beton Centrale Wessel kan vele soorten beton verzorgen. Hieronder vindt u onze huidige soorten.
Klik op de benaming om de specificaties en toepassingen er van te lezen.
Monoliet Vloeren

Monoliet Monoliet vloeren zijn betonvloeren die na het storten monolitisch worden afgewerkt door het gebruik van een zogenaamde vlindermachine. Hierdoor onstaat een gladde en duurzame betonvloer. Bij monoliet afgewerkte bedrijfsvloeren gelden afhankelijk van de gebruiksfunctie, specifieke eisen voor onder andere de slijtvastheid, vlakheid, vloeistofdichtheid en vorstbestandheid. Bij het vaststellen van de betonsamenstelling dienen naast bovengenoemde eisen ook met de volgende aspecten rekening te worden gehouden: Gewenste verwerkbaarheid (consistentieklasse) van de betonspecie tijdens het storten Opstijf- en bindingsgedrag in verband met het afwerken van de vloer Warmteontwikkeling ten gevolge van hydratatie en de daarop volgende afkoeling Sterkteontwikkeling op lange termijn in verband met de draagkracht van de vloer Krimpgevoeligheid van het betonmengsel Vooraf goede afstemming!

Wegenbouw beton

turborotonde_harselaar2 Beton is uiterst duurzaam. Wegen van beton gaan minstens dertig jaar mee en hebben nauwelijks onderhoud nodig. Zowel de overheid als de weggebruiker bespaart hierdoor veel geld. Betonwegen zijn ongevoelig voor spoorvorming en dankzij de lichte kleur ook in het donker en bij slecht weer goed zichtbaar. Het is mogelijk bestaande wegen met een extra betonnen rijstrook te verbreden. Vooral voor weggedeelten die zwaar worden belast is dit een goede oplossing. Een belangrijk voordeel van betonverhardingen is de mogelijkheid ze in de omgeving in te passen. Dit kan worden bereikt met de keuze van het toeslagmateriaal, de afwerking van het oppervlak en de aanbreng van speciale texturen. Toepassingsgebieden: – Openbaar vervoer (er ontstaat geen spoorvorming) – Bedrijfsterreinen ( geen verzakkingen of spoorvorming) – Fietspaden (comfortabel en een lage rolweerstand)

Vezelbeton

Vezel Door vezels toe te voegen aan betonmortel kunnen specifieke eigenschappen van beton worden beïnvloed. Bijvoorbeeld: Het verhogen van de treksterkte. Het verhogen van de taaiheid. het beheersen van de scheurvorming Toepassingen Doordat vezelbeton in vele verschillende soorten samenstellingen kan worden geproduceerd, is dit type beton voor uiteenlopende constructies te gebruiken. Hierbij kan gedacht worden aan diverse soorten vloeren en wanden, maar ook aan tunnelbouw of funderingen

Gekleurd beton

Kleur beton Er zijn verschillende methoden om beton kleur te geven. Een daarvan is het verwerken van pigmenten in het beton. De uiteindelijke kleur wordt mede bepaald door diverse invloeden, bijvoorbeeld:soort cement, type kleurpigment, toeslagmaterialen of de vul- en hulpstoffen. Een niet te onderschatten invloed is ook de bekisting waar het beton in gestort wordt en de vlakheid van het oppervlak. Toepassingen Wie denkt dat beton alleen maar grijs kan zijn heeft het mis. Diverse kleuren zijn leverbaar en kunnen vooral worden terug gevonden in constructies voor esthetische toepassingen of voor signaleringsdoeleinden

Vloeistofdichtbeton

Vloeistofdicht Om bodemverontreiniging door indringing van milieubelastende vloeistoffen te voorkomen worden strenge eisen gesteld aan de kwaliteit van de terreinverhardingen, vloeren en/of wanden. Regelgeving stelt bepaalde eisen aan een constructie voordat deze als vloeistofdicht mag worden beschouwd. De grootste eis hierbij is natuurlijk dat een verontreinigde vloeistof niet door de constructie heen kan gaan. Een deskundige verwerking en nabehandeling van de speciaal vervaardigde betonmortel is van zeer groot belang voor de uiteindelijke kwaliteit van het beton in de vloeistofdichte constructie.

Zelfverdichtendbeton

ZVB1 Zelfverdichtend beton is een betonsoort met een hoge verwerkbaarheid. Onder invloed van het eigen gewicht verdicht het zichzelf. Op die manier wordt de bekisting inclusief wapening, sparingen en andere instortingen, volledig gevuld en omhuld. Het zelfverdichtende beton behoudt daarbij z’n samenhang. Deze betonsoort kent diverse verwerkingsklassen en de afstemming hiervan moet vooraf vastgesteld worden tussen de aannemer en de mensen van de betoncentrale.

Schuimbeton

SONY DSC Schuimbeton is een cementgebonden materiaal met een lage volumieke massa. Het gewicht van schuimbeton kan variëren van ongeveer 400 kg tot 1600 kg per m3. Dit is een fors verschil is met normaal beton met zijn gewicht van circa 2400 kg per m3. Schuimbeton wordt in tegenstelling tot normaal beton niet vervaardigd met grind, maar bestaat voornamelijk uit cement, water, hulpstof en schuim. Eventueel wordt dit nog aangevuld met fijn zand of een ander licht toeslagmateriaal. Deze betonsoort kan niet met de bekende betonpompen in het werk gebracht worden. Er zijn speciale auto’s voor ingericht, zodat het schuimbeton in het werk verpompt kan worden. Schuimbeton is zeer vloerbaar, dus het laat zich verder goed transporteren en verwerken. In tegenstelling tot het normale beton mag schuimbeton niet verdicht worden.