Kwaliteit en verwerking

Geplaatst op door

Beton van Betoncentrale Wessel B.V. voldoet aan de kwaliteitseisen conform NEN-EN 206-1 en NEN 8005. Het beton wordt geleverd volgens diverse sterkte-, milieu- en consistentieklassen. Volgens onderstaande tabel wordt inzichtelijk hoe deze prestatieklassen worden toegepast.

Beton volgens NEN-EN 206-1 en NEN 8005
Bij het bestellen van beton de volgende specificaties opgeven
Sterkteklasse Maat voor de sterkte van beton Volgens opgave constructeur(in bestek)
Milieuklasse Maat voor de omgeving waaraan het beton wordt blootgesteld Volgens opgave constructeur(in bestek)
Consistentieklasse Maat voor de verwerkbaarheid van betonmortel Volgens opgave aannemer
Aanvullende eisen
Korrelgroep: Van belang voor verwerkbaarheid bijvoorbeeld bij hoge wapeningsdichtheid.
Chlorideklasse: Vooral van belang bij voorgespannen beton.

Verwerking
Zodra de eisen zijn gesteld waar de betonconstructie aan moet voldoen, is het van belang om te bepalen hoe de mortel verwerkt en nabehandeld  moet worden. Door hier op de juiste manier zorgvuldig aandacht aan te besteden wordt een sterke en duurzame constructie gecreëerd.

In overleg tussen de uitvoerder van de stort en onze betontechnoloog dient de verwerkbaarheid worden bepaald. De verwerkbaarheid wordt uitgedrukt in als consistentieklasse (zie tabel 1) en is gericht op het transport en het verdichten van de betonmortel, de vorm van de constructie en de hoeveelheid wapening in de constructie.

Consistentieklasse Verwerkbaarheid Voorbeeld
C1 Aardvochtig Schuine helling
S2 Half plastisch Dikke constructie (massa beton)
S3 Plastisch Meest gebruikt voor o.a. funderingen, vloeren, e.d.
F4 Zeer plastisch Dunnere vloeren
F5 Vloeibaar Druklagen
F6 Zeer vloeibaar Bijzondere constructies (in overleg met de betoncentrale)

Tabel 1: Overzicht consistentieklassen

Ondersteuning
Onze medewerkers beschikken over veel kennis van grond-, hulp- en vulstoffen. Daardoor kunnen zij voor elk bouwwerk, maar ook bij een bijzondere toepassing of een specifieke bouwwijze, ondersteuning bieden. Hierbij kan gedacht worden aan gewenste sterkte, snelle verharding, hoge vloeibaarheid of andere eisen voor de betonmortel.

Nabehandelen
Omdat er water in betonmortel zit is het belangrijk vers gestort beton in de beginfase tegen uitdroging te beschermen. Dit kan door het oppervlak vochtig te houden en af te dekken met folie of bij lage temperaturen te isoleren tegen kou. Het nabehandelen heeft als doel dat het water aan het oppervlak niet te vroeg verdampt. Als dit wel gebeurd kan de kwaliteit van constructie sterk verminderen.

Een ander belangrijk onderdeel van nabehandelen is het beperken van de krimpspanningen in het oppervlak. Hierdoor worden plastische krimpscheuren voorkomen. Door het beton te isoleren worden grote temperatuurverschillen in het oppervlak weggenomen en daardoor de kans op krimpscheuren voorkomen.